Jak wybrać najlepszą ofertę leasingu?

Na terenie naszego kraju działa wiele przedsiębiorstw, które poszukują tanich źródeł nowego sprzętu usprawniającego działalność. Jedną z ciekawszych metod pozyskania takiego sprzętu jest leasing. Polega on na tym, że firma finansująca udostępnia firmie korzystającej sprzęt. Pozwala jej na korzystanie z niego w zamian za ustalone płatności w ratach. Rozwiązanie to posiada wiele zalet i właśnie dlatego (więcej…)

Leasing – może samochód?

Czym jest leasing?
Leasing polega na tym, iż jedna ze stron, zwana leasingodawcą, udostępnia drugiej stronie, zwanej leasingobiorcą, prawo do korzystania z pewnego zasobu. Dotyczy to najczęściej zasobów rzeczowych (samochód, maszyny, urządzenia). Umowa leasingowa stanowi o tym, jaki jest koszt miesięczny korzystania z danego dobra. Opłat dokonuje się w systemie ratalnym, a więc nie trudno się domyślić, (więcej…)

Kalkulator leasingu – Kalkulatorleasingu.pl. Dowiedz się więcej w temacie kalkulator leasingu na stronie Kalkulatorleasingu.pl